Klasifikácia výrobku

ETIM International ponúka otvorený štandard pre jednoznačné zoskupenie a špecifikáciu produktov v oblasti inštalácie a stavebníctva pomocou jednotného modelu klasifikácie výrobkov. Táto klasifikácia používa: triedy produktov, vlastnosti, hodnoty a synonymá, ktoré uľahčujú hľadanie správneho produktu. Samotná klasifikácia produktu nie je žiadnym „konečným produktom“, ale ponúka štruktúru pre elektronickú databázu produktov a aplikácie, ako napríklad online obchod, vyhľadávací nástroj alebo konfiguračný softvér. Klasifikácia ETIM je viacjazyčná, mediálne a dodávateľom neutrálna.

Výhody jednotnej klasifikácie výrobkov

Výhody jednotnej klasifikácie výrobkov a jednotných komunikačných štandardov sa prejavujú v rôznych logistických procesoch v dodávateľskom reťazci, ale aj zlepšením vnútorných procesov v samotných spoločnostiach. Zúčastnené spoločnosti robia obrovský krok k zlepšeniu ich pridanej hodnoty, znižujú chyby a vyhýbajú sa zbytočným nákladom. Vďaka lepšej a rýchlejšej službe môžu získať značné výhody v oblasti efektívnosti.

Veľké výhody

• Minimalizácia nákladov na zlyhanie, znížením chybných objednávok a dodávok.
• Vyhnete sa dvojitej práci. Žiadne opakovanie ručného zadávania informácií, pretože je už elektronicky dostupné.
• Úspora nákladov na objednávku.
• Optimalizácia riadenia katalógu (mediálne neutrálne, rovnako ako digitálne či tlačené).
• Zvýšite úroveň informácií prostredníctvom podrobných a správnych informácií o produktoch.
• Nezávislý jazyk, medzinárodné spracovanie v mnohých jazykoch.
• Možný je jeden marketing na cieľovú skupinu.
• Štatistické analýzy a správy manažmentu na úrovni triedy.
• Už žiadne ďalšie vyhľadávanie produktov, ale nájdenie!

ETIM International – štandard, ktorý funguje!

Jednotná, elektronická a spoľahlivá dátová komunikácia v oblasti inštalácie a stavebníctva. ETIM International to funguje. Vďaka ETIM technickému informačnému modelu poskytuje odvetviu jednotnú a aktuálnu klasifikáciu produktov. Okrem toho ETIM vyvíja komunikačné štandardy pre štandardizovanú a jednoznačnú výmenu údajov.

ETIM International – združenie

Združenie ETIM International je partnerstvom národných organizácií ETIM a má svoje sídlo v Bruseli. ETIM International je založená na spájaní síl pri vývoji, údržbe, vydávaní a propagácii jedného modelu ETIM na klasifikáciu technických výrobkov. Sila ETIM je kolektívna; nezávislé a sektorové organizovanie je jedinou cestou k úspechu. Zameranie spoločnosti ETIM International na prítomnosť, spočíva v klasifikácii produktov inštalácie, stavebníctva a lodného priemyslu, ale asociácia je otvorená pre vstup ďalších súvisiacich priemyselných odvetví.

Classification Management Tool – Nástroj na riadenie klasifikácie

Medzinárodná a viacjazyčná online databáza je základom pre riadenie a vývoj modelu ETIM. Týmto spôsobom sa dosiahne efektívna spolupráca v oblasti obsahu a optimálnej komunikácie medzi členmi. Všetky čakajúce žiadosti o zmenu sú verejne viditeľné.