Blog

Stretnutie s prezidentom ETIM International v Bratislave 25.05.2018

Na podnet zástupcov združenia ETIM Slovensko prijali pozvanie na pracovné stretnutie prezident ETIM International Jan Janse a vice-prezident Ryszard D´Antoni, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 25.5.2018.

Hlavným a dôležitým cieľom stretnutia bolo podrobné informovanie o činnosti a aktivitách ETIM Slovensko od jeho vzniku. Pútavou prezentáciou bol predstavený význam a vplyv štandardu ETIM na budúci rozvoj slovenského trhu v oblasti priemyslu a obchodu s dôrazom na jednotný systém klasifikácie produktov.  Súčasný stav používania klasifikačného modelu na Slovensku je v začiatočnej fáze, podľa vyjadrenia prezidenta čaká ETIM Slovensko ešte veľa tvrdej práce a šírenia osvety pre dosiahnutie užitočnosti a výhod tohto systému pre všetkých hráčov v danej oblasti na Slovensku. ETIM Slovensko chce profesionálne implementovať a riadiť model ETIM na Slovensku za očakávaného predpokladu podpory od svojich členov s cieľom uľahčiť im obchod nielen v elektrotechnickom sektore.

Prezident ETIM International vyzdvihol aktivitu nášho združenia aj pri oslovovaní iných organizácií a združení k vzájomnej spolupráci a ponúkol svoju podporu v tejto neustálej snahe.