Certifikácia dát

ETIM – overenie súborov XML v súlade s pokynmi ETIM BMEcat V3.1 a klasifikáciou ETIM 6.0.