ETIM Slovensko

ETIM Slovensko je

 1. neziskovým združením právnických osôb založeným podľa úst. § 20f a násl. Občianskeho zákonníka
 2. je komisia pre štandard ETIM na Slovensku

Činnosti združenia

 • Predmetom činnosti je ETIM technický informačný model
 • ETIM Slovensko n.o. je normalizačná komisia pre ETIM na Slovensku.
 • Združenie v rámci svojej činnosti vykonáva aktivity na podporu rozvoja medzinárodného klasifikačného systému ETIM a to pomocou :
  • podpory vzdelávania,
  • vedy a výskumu,
  • ochrany ľudských práv,
  • ochrany a tvorby životného prostredia,
  • organizovaním a sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti,
  • zachovaním kultúrnych hodnôt.
  • služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Na podporu týchto činností využíva združenie semináre, školenia, zúčastňuje sa na výstavach, workshopoch a publikuje odborné články, vydáva publikácie a prezentuje sa na webových stránkach a všetkých dostupných mediálno-informačných systémov.

 • Predmetom združenia je vyberanie licenčného poplatku za používanie ETIM kódov klasifikačného systému.

Historia