Predmet činnosti

Predmet činnosti :

  1. predmetom činnosti združenia je byť aktívnym členom medzinárodnej organizácie ETIM International so sídlom v Bruseli.
  2. vypracovať a udržiavať technický informačný model ETIM, iniciovať výskum možných riešení akéhokoľvek problému v informačných modeloch v záujme priemyslu v čo najširšom zmysle
  3. zverejňovať a propagovať technický informačný model ETIM.
  4. predmetom je byť otvorený všetkým spoločnostiam, ktoré sú ochotné sa k nemu pripojiť
  5. vyberanie licenčného poplatku za použíanie ETIM kódov klasifikačného systému