RFC – žiadosti o zmenu

ETIM – umožňuje svojím členom zúčastňovať na procese vývoji a úprav samotného klasifikačného systému pomocou zástupcu ktorý bude oprávnený spravovať klasifikáciu.