Výmena údajov o výrobku

Vykonajte inventár toho, ako sa momentálne vymieňajú vaše údaje o produkte s vašimi zákazníkmi, dodávateľmi, medzi pobočkami alebo obchodnými jednotkami atď.

  • Len na papieri
  • Dátový nosič (USB, CD, …) Podľa e-mailu
  • Podľa e-mailu Sťahovanie z webových stránok
  • Prevezmite si z vášho webu Sťahovanie z centrálnej databázy produktov
  • Prevzatie z centrálnej databázy produktov Systém do systému
  • Systém k systému

Pri distribúcii údajov o produkte elektronicky, je to vo vašom vlastnom formáte súboru alebo v jednom alebo viacerých formátoch definovaných zákazníkom?

  • Ak dodáte konkrétne formáty od zákazníkov, koľko sú ich rôzne?

Skontrolujte špecifikácie vašich existujúcich systémov

  • Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, možno už umožňujú export v štandardizovanom formáte (napríklad BMEcat), ale nikdy ste ho nepoužili alebo dokonca si uvedomili, že je to možné.
  • Ak používate štandardný špecializovaný softvér, požiadajte svojho dodávateľa o skúsenosti so štandardnými formátmi, možno aj s ďalšími modulmi, ktoré sa dajú ľahko integrovať so súčasnými riešeniami.