Výmena údajov

Ak sú všetky údaje zadané podľa ETIM a bola vytvorená vhodná databáza produktov, dáta sa dajú sprístupniť štandardným spôsobom na použitie na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca. Pre túto výmenu údajov sú definované štandardizované formáty, ktoré musia dodržiavať dodávatelia údajov. Ako sme už uviedli, ETIM BMEcat je medzinárodný formát, ktorý je podporovaný v mnohých krajinách a mnohých veľkoobchodných spoločnostiach, často okrem miestnych národných štandardných formátov.

Viac informácií o ETIM BMEcat nájdete na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o miestnych požiadavkách získate od príslušných miestnych úradov ETIM.

Výmena údajov sa samozrejme môže uskutočniť 1 na 1 medzi dodávateľom a zákazníkom, ale vo viacerých krajinách ETIM existujú aj databázy centrálnych sektorových produktov, ktoré slúžia ako medziprodukt pre efektívnu distribúciu údajov vašim zákazníkom. Rovnako ako holandská databáza 2BA, na ktorú odkazujeme aj z nášho nástroja CMT, aby sme poskytli ďalšie referenčné produkty. Výber, ak chcete použiť centrálnu databázu, závisí od počtu strán, ktoré ste priamo poskytli s údajmi, a od toho, ako často to musíte robiť. Niekedy môžu zákazníci od vás vyžadovať takisto kvôli efektívnosti vlastného riadenia údajov.