ETIM Datamodel

CMT – klasifikácia ETIM

ETIM – vyvíja a riadi celosvetovú jednotnú klasifikáciu technických výrobkov.  Môžete vidieť aktuálny stav „v reálnom čase“ v medzinárodnej online databáze ETIM.

RFC – žiadosti o zmenu

ETIM – umožňuje svojím členom zúčastňovať na procese vývoji a úprav samotného klasifikačného systému pomocou zástupcu ktorý bude oprávnený spravovať klasifikáciu.

Diskusia

ETIM – diskusná skupina

Certifikácia dát

ETIM – overenie súborov XML v súlade s pokynmi ETIM BMEcat V3.1 a klasifikáciou ETIM 6.0.

 

Technický výbor

Technický výbor ETIM (TC) je ústredným orgánom pre všetky rozhodnutia týkajúce sa procesu normalizácie. Má technický dohľad nad celým modelom ETIM. TC bude formálne rozhodovať o všetkých navrhovaných RFC (prijať, prepracovať, odmietnuť) pomocou CMT. Každá členská krajina označuje jednu osobu za člena TC, ktorá je považovaná za technického experta ETIM. V prípade potreby TC pracuje spoločne s inými relevantnými inštitúciami a iniciatívami.

Viac informácií nájdete v úplnom štatúte združenia a v pokynoch na stiahnutie .

Sektory v ETIM

Spoločnosť ETIM International bola založená v elektrotechnickom sektore a všetky organizácie krajín ETIM podporujú klasifikáciu ETIM pre elektrické výrobky. ETIM však pôsobí vo viacerých odvetviach, ktoré začalo v Holandsku, ale ktoré boli prijaté na medzinárodnej úrovni. ETIM pre odvetvie vzduchotechniky a sanitárnej techniky je v súčasnosti prijatých 8 zo 16 členských krajín. ETIM pre stavebný sektor bol novo vyvinutý v Holandsku, ale už sa používa v 3 severských krajinách Fínsko, Nórsko a Švédsko. Posledným súčasným odvetvím je stavba lodí, ale tento sektor je momentálne podporovaný len Holandskom.

V súvislosti s otázkami súvisiacimi s daným odvetvím sú vytvorené špeciálne podvýbory TC (Technický výbor), aby diskutovali o žiadostiach o zmenu ao ďalších špecifických odvetvových diskusiách.