Právo združenia

  • Združenie je jediným vlastníkom autorských práv prekladov ETIM kódov v slovenskom jazyku uznanou medzinárodnou organizáciou ETIM International. Združenie umožňuje používanie ETIM kódov aj pre fyzické a právnické osoby.
  • Užívateľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi združenia ďalej len “Užívatelia“. ETIM kódy môžu používať výhradne len so súhlasom združenia a to po úhrade ročného licenčného poplatku. Jeho výšku stanovuje Valné zhromaždenie združenia.
  • Členovia združenia majú v členskom poplatku zahrnuté používanie ETIM kódov.
  • Združenie bude viesť zoznam Členov a Užívateľov a zverejňovať ho na webovej stránke združenia.